Popis předmětu - A5M02AKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M02AKA Akustické aplikace
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13102 Jazyk výuky:
Garanti:Jiříček O. Zakončení:KZ
Přednášející:Jiříček O. Kreditů:4
Cvičící:Brothánek M., Jiříček O. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M02AKA

Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována psychoakustice a hodnocení kvality zvuku.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M02AKA

Osnovy přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.
2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.
3. Vyzařovací charakteristiky zdrojů zvuku
4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.
5. Metody snižování hluku, základní principy
6. Měření a snižování vibrací.
7. Aktivní metody snižování hluku a vibrací
8. Architekturní akustika, dozvuk a zvuková izolace.
9. Materiály pro prostorovou a stavební akustiku
10. Měření v prostorové a stavební akustice
11. Systém norem v akustice, cejchovací metody.
12. Základy elektroakustiky
13. Studiová technika
14. Hodnocení kvality zvuku

Osnovy cvičení:

1. Úvod, decibely.
2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.
3. Měření akustického výkonu.
4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.
5. Měření doby dozvuku.
6. Měření akustické impedance materiálů.
7. Měření hluku.
8. Měření a analýza vibrací.
9. Studiová technika.
10. Měření parametrů elektroakustických měničů.
11. Výpočty v prostorové akustice.
12. Měření zvukové izolace.
13. Hodnocení kvality zvuku

Literatura:

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001
2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982
3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998
4. Vér, I.L., Beranek, L.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
5. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 2


Stránka vytvořena 4.3.2024 11:52:08, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)