Studijní předpisy

Směrnice děkana FEL ČVUT

Dokumenty Vědecké rady FEL ČVUT

Informace kateder budou zveřejňovány průběžně.

Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.