Směrnice děkana, kterou se stanoví závazně používané formuláře pro evidenci v doktorském studiu na FEL

Článek I

Základní ustanovení

 1. Touto směrnicí se stanovují závazné formuláře pro doktorské studium na FEL.
 2. Zaměstnanci i studenti jsou povinni tyto formuláře používat.
 3. S vyplněnými formuláři se zachází jako s dokumenty obsahujícími osobní údaje.

Článek II

Zveřejnění formulářů

 1. Veškeré formuláře jsou k vyzvednutí na odd. VVZS.
 2. Veškeré formuláře budou do deseti pracovních dnů od účinnosti směrnice umístěny na www ve formátech MS Word, Rich Text Format a Adobe Portable Document File (doc, rtf, pdf).

Článek III

Seznam formulářů upravených touto směrnicí

 1. Formulář individuálního studijního plánu (ISP)
 2. Formulář pro výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda za semestr
 3. Přihláška ke Státní doktorské zkoušce
 4. Přihláška k odborné rozpravě
 5. Protokol z rozpravy nad odbornou studií v rámci studijního bloku doktorského studia

Formuláře č. 1. a č. 5. (ISP a protokolu z rozpravy nad odbornou studií) jsou oboustranné - mají dvě strany, které se tisknou na jeden list papíru.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan


Přílohy

 • Individuální studijní plán doktoranda (pdf), (doc), (doc)
 • Výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda (pdf), (doc), (doc)
 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce (pdf), (doc), (doc)
 • Přihláška k odborné rozpravě (pdf), (doc), (doc)
 • Protokol z rozpravy nad odbornou studií (pdf), (doc), (doc)
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.