Skupina předmětů - 2018_MOIEPO5 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | G | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33DZO Digital Image 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Sýkora D.   13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Franc V.   13133
BE4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Pajdla T.   13133
BE4M33TDV Three-dimensional Computer Vision 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Šára R.   13133
BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6 Felkel P.   13139


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)