Group of Subjects - 2018_BOIAPP - Subjects in english

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
C | F | I | L | P
Group: Subjects in english
Min. credits: 0   Max. credits: 47   Min. subjects: 1 Role: PV - elective courses from a compulsory group of courses
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
BE5B32PKS Computer and Communication Networks 2P + 2C EN Z,ZK Z   6 Boháč L.   13132
BE5B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z   6 Matas J.   13133
BE5B35APO Computer Architectures 2P+2L EN Z,ZK L   6 Píša P., Šusta R.   13135
BE5B35LSP Logic Systems and Processors 3P+2L EN Z,ZK Z   6 Šusta R.   13135
BE4B36FUP Functional Programming 2P+2C EN Z,ZK L   6 Pěchouček M.   13136
BE4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L   6 Bošanský B., Lisý V., Pěchouček M.   13136
BE4B38PSIA Computer Networks 2P+2L EN Z,ZK L   5 Novák J.   13138
BE4B39VGO Creating graphic content 2P+2C+8D EN Z,ZK Z   6 Čmolík L.   13139

Studenti programu Otevřená informatika musí v bakalářském studiu projít alespoň jedním anglicky přednášeným povinným předmětem programu či oboru. Bližší podmínky jsou uvedeny na stránce https://oi.fel.cvut.cz/cs/bakalarsky-program (sekce Jazyková příprava). Níže je uveden seznam doporučených předmětů, kterými můžete tuto povinnost splnit. Pokud je česká varianta součástí vašeho povinného studijního plánu, pochopitelně vam anglická varianta nahradí tuto českou. Kromě uvedeného seznamu lze povinnost splnit zápisem anglicky přednášeného předmětu na zahraniční stáži (Erasmus, apod.). V obou výše uvedených případech bude povinnost v KOSu splněna automaticky. Poslední možností je splnit tuto povinnost na žádost jinak (předmět mimo seznam, bakalářská práce vedená zahraničním vedoucím, apod.).


Page updated 23.4.2024 17:51:08, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)