Popis předmětu - BE1M16EUE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16EUE1 Economy of Energy Use
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Beranovský J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Beranovský J., Valentová M. Kreditů:5
Cvičící:Beranovský J., Valentová M. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M16EUE1

Anotace:

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátu, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

Osnovy přednášek:

1. Pravidla předmětu, vstupní test, základní pojmy a definice.
2. Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR.
3. Energetická potřeba, spotřeba a konečná spotřeba, úspory energie, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
4. Normování spotřeby a kalkulace v energetice
5. Ekonomické hodnocení energetických úspor: Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení (Kritéria ekonomické efektivnosti, CBA, Studie proveditelnosti a EA)
6. Nástroje energetických úspor: Energetický audit (EA) pokračování, případové studie, ukázka slepého EA, Energetický posudek (EP)
7. Certifikace budov (Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy, PENB, LEED, BREEAM), ..
8. Nástroje energetických úspor: EPC, Dobrovolné dohody, LCP, DSM,... podnikový energetik, ...
9. Energetické Charakteristiky Agregátů, Analýza diagramů spotřeb a Optimalizace pracovních režimů
10. Energetická náročnost jednotlivých forem energie
11. DEZ, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie
12. Prezentace vlastních EA
13. Prezentace vlastních EA
14. Zkouška a zápočet.

Osnovy cvičení:

1. Vstupní test a opakování základních pojmů, veličin a definicí. Úvod do legislativy a energetické politiky EU a ČR. Esej: Fyzikální jednotky v energetice. Zadání: Vybraná legislativa ČR k energetice - prezentace pro ostatní.
2. Prezentace: Vybraná legislativa ČR k energetice - prezentace pro ostatní. Zadání: Přinést faktury z domácnosti. Stáhnout ceníky energetických firem. Zadání pro Esej a Prezentaci na konci semestru: Energetický audit mého domova.
3. Čtení faktur z mé domácnosti. Výpočet EE pro ventilátor. Zadání Esej: Výpočet EE pro rekuperaci.
4. Výpočet EE pro rekuperaci tepla. Zadání Esej: Výpočet EE Sušička vs žehlička.
5. Výpočet EE Sušička vs žehlička. Zadání Esej: Sestavení energetické bilance pro seminární práci EA.
6. Sestavení energetické bilance pro seminární práci EA. Zadání: Charakteristika pece.
7. Pracovní charakteristika pece. Výpočet EE pro jednotlivé OZE. Zadání Prezentace: Výpočet EE pro jednotlivé OZE, kogenerační jednotku, apod.
8. Prezentace zadání: Výpočet EE pro jednotlivé OZE, kogenerační jednotku, apod.
9. Energetický audit domácnosti: Energeticky úsporná opatření (ventilátor, žárovka, kompaktní zářivka).
10. Prezentace zadání: Energetický audit bytu
11. Prezentace zadání: Energetický audit bytu
12. Zkouška a zápočet

Literatura:

1. Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.
2. Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.
3. Srdečný K., Macholda F. (2009): Úspory energie v dom. Grada.
4. Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.
5. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika ? technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.
6. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech ? technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering PV 2
MEEEM1_2018 Electrical Drives PV 2
MEEEM3_2018 Technological Systems PV 2
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)