Skupina předmětů - 2018_MEEMH-K - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 5   Max. kreditů: 5   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD0M16TEO Teologie 14KP+6KS CS Z,ZK L   5     13116
BD0M16FIL Filozofie 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 1,3 5     13116
BD0M16PSM Psychologie pro manažery 14KP+6KS CS Z,ZK Z,L 1,3 5 Čížek Hrubá M., Knápek J., Vašíček J.   13116
BD0M16HVT Historie vědy a techniky 2 14KP+6KS CS Z,ZK L 2,4 5     13116


Stránka vytvořena 21.5.2024 15:50:54, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)