Popis předmětu - BD0M16PSM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD0M16PSM Psychologie pro manažery
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Čížek Hrubá M., Knápek J., Vašíček J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Čížek Hrubá M. Kreditů:5
Cvičící:Čížek Hrubá M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2881#section-0

Anotace:

Studenti se seznámí se základními psychologickými východisky pro manažerskou praxi a personální řízení. Pochopí základy kognitivního a behaviorálního přístupu, důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, chování, interakce a komunikace. Seznámí se s teoriemi osobnosti, inteligence, motivace, kognitivními a afektivními procesy. Vybrané techniky si procvičí při praktických cvičeních. Vědomosti získané v rámci předmětu lze uplatnit v budoucím zaměstnání i v běžném životě. Podkladem kurzu je psychologie jako moderní věda, nikoli jako soubor povrchních klišé, indoktrinací a pseudo-vědeckých závěrů, kterými je oblast personální a manažerské psychologie tradičně silně zaplevelena. Kurz je sestaven a vyučován z pozice člověka, který se dané problematice 20 let intenzivně věnuje a většinu času se jí i živí. Kurz neobsahuje návody, jak se rychle a snadno zařadit mezi hvězdné lídry a osvojit si myšlení první ligy. Kurz neobsahuje návody, jak vybabrat s druhými lidmi a získat nad nimi "psychologicky" navrch, protože to sice jde, ale odporuje to životním hodnotám přednášejícího. Po absolvování předmětu budete snad informovanější, snad zkušenější, ale určitě ne šťastnější. Tento kurz nechválí ani psychology, ani manažery, ani manažerské psychology. Studenti - pokud sháníte několik kreditů, ale studovat nechcete, nezapisujte si manažerskou psychologii. Každý semestr řada studentů skončí se zbytečně neuspokojivým hodnocením D, E, i F. Tento předmět není automatická dávačka, jsem otravný pedagog, který po svých studentech požaduje plnění řady povinností. Na tento předmět se nepřipravíte čtením banálních článečků o vnitřní motivaci a lidech, kteří jsou ve firmě to nejcennější, ani poslechem povrchních školeníček "soft skills" na YouTube. Budu vás nutit sledovat moje přednášky a studovat z chatrných materiálů, v podstatě stejně, jako někdy v předminulém tisíciletí. Kolegové, opět jsem zavalen Vašimi žádostmi o nadlimitní zápis. Věřte, nemohu s kapacitou předmětu nic dělat. Tento předmět není tak přínosný, jak si možná myslíte. Pokud o zápis opravdu stojíte, zkuste přemluvit někoho méně zaníceného, aby se odhlásil a uvolnil Vám místo. Na Moodle je zavěšena řada souborů určených ke studiu. Pokud je na svém Moodlu nevidíte, dejte mi vědět. I když Manažerská psychologie vypadá jako jeden předmět, je to ve skutečnosti asi deset předmětů pro více fakult a může se stát, že na jednotlivých profilech vznikne zmatek. SVI disponuje linky na záznamy některých přednášek. Případné záznamy mají chatrnou obsahovou kvalitu a jsou určeny výhradně jako nástroj studia v krizových situacích. V žádném případě nepovoluji jejich šíření.

Osnovy přednášek:

1. Úvod k předmětu.
2. Psychologie v systému věd
3. Základy neurobiologie
4. Industriální psychologie
5. Psychologický výzkum
6. Kognitivní funkce
7. Afektivní procesy
8. Osobnost
9. Motivace
10. Sociální percepce
11. Produktivní a kontraproduktivní fenomény
12. Psychologie rozhodování
13. Aplikovaná psychopatologie
14. Závěrečné opakování, modelové testové otázky. Prostor pro dotazy k tématům.

Osnovy cvičení:

semináře 1 - 7: Manažerská komunikace. Dotazníky, testy, situace, procvičení, diskuse semináře 8 - 14: Prezentace studentů a diskuse nad prezentovanými tématy Doporučuji neodkládat prezentaci! Jednak jsem vůči prvním prezentujícím trestuhodně shovívavý, rovněž se chceme vyhnout časovému tlaku koncem semestru.

Literatura:

1. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha 2007
2. PROVAZNÍK, V., Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha 2002.
3. ŠTIKAŘ, J., RYMEŠ, M., RIEGEL. K., HOSKOVEC, J., Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha 2003
4. ARNOLD, J., RANDALL, R. (ed.), Work Psychology. New York 2010
5. VYBÍRAL, Z., Psychologie komunikace. Praha 2009
6. COVEY, R. S., Sedm návyk vůdčích osobností. Praha 2014

Požadavky:

Klasifikace se provádí podle celkového počtu získaných bodů v souladu se studijním řádem. K absolvování předmětu je nutno kumulovat minimálně 50 procentních bodů. Závěrečný písemný test: až 70 bodů. Test pokrývá veškerou přednesenou látku za celý semestr. Test bude proveden pokud možno prezenční formou. Předtermín testu napíšeme na poslední přednášce. Test je povinnou studijní aktivitou. Paper: až 30 bodů. Paper v rozsahu cca 5 stran textu musí obsahovat dosud publikovaná teoretická východiska, vlastní zkušenost a postoj studenta k danému tématu a akademicky validní seznam zdrojů. Téma student zvolí přiměřeně studované látce, nebo požádá pedagoga o zadání, či korekci tématu. Paper je nepovinnou studijní aktivitou. Paper je nutno odevzdat nejpozději ve 13. týdnu studia, nejraději písemnou formou. Prezentace v semináři: Pokud ode mne chcete 5 kreditů, pak máte povinnou účast v seminářích. Ve 2. - 3. třetině semestru si připravte prezentaci na téma, které sami vyberete. Prezentace může být na stejné téma, jako paper, ale obsah nesmí být identický. Prezentace mají proběhnout pokud možno prezenčně, s využitím techniky učebny, v rozsahu 15 - 30 minut. Prezentovat můžete individuálně, nebo v týmu 2 - 3 lidí. Detaily ještě doladíme, až se uslyšíme, ale nepodceňte tuto aktivitu, která je pro všechny studenty s povinnou docházkou do seminářů nutnou podmínkou zápočtu. Za prezentaci udělím až 20 bodů.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3
MKEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MKEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3


Stránka vytvořena 20.5.2024 05:50:33, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)