Skupina předmětů - 2018_MEKPV3 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | K | M | N | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M17CADA CAD ve VF technice 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Škvor Z.   13117
B2M17OPM Optická měření 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Zvánovec S.   13117
B2M34NANA Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Voves J.   13134
B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Vítek S.   13137
B2M17MIOA Mikrovlnné obvody 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Polívka M.   13117
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Rusz J.   13131
B2M32PRSA Přístupové sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 6 Vodrážka J.   13132
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hazdra P.   13134
B2M34ZETA Návrh zakázkové elektroniky 2P+2L CS KZ Z 3 6 Záhlava V.   13134
B2M34PIOA Planární integrovaná optika 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Prajzler V.   13134
B2M37MOTA Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Fliegel K.   13137

Specializace fotonika


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)