Skupina předmětů - 2018_MBIOEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BEAM31LET Medical Instrumentation and Devices 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Havlík J.   13131
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
BEAM31BSG Biological signals 2P+2L EN Z,ZK L 2 6 Čmejla R.   13131
BEAM33ZSL Medical Imaging Systems 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kybic J.   13133
BEMPROJ6 Diploma Project 0p+6s EN Z Z,L 3 6 Čmejla R., Fabián V., Kybic J.   13000


Stránka vytvořena 14.4.2024 17:50:30, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)