Popis předmětu - BEAM33ZSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BEAM33ZSL Medical Imaging Systems
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kybic J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holaj R., Kybic J., Petr J., Sopczak A. Kreditů:6
Cvičící:Anýž J., Kybic J., Šanda J. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zsl

Anotace:

Obsahem předmětu je koncepce, vlastnosti a struktura zobrazovacích systémů užívaných v současné době v lékařství. Jedná se 2D mikroskopické, rentgenové a ultrazvukové zobrazovací systémy včetně dopplerovského ultrazvuku. Dále se budeme zabývat tomografickými (3D) systémy: počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MRI) včetně funkční MR a nukleárními zobrazovacími metodami (PET,SPECT). Další informace naleznete na stránce https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zsl

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: BEAM33ZSL

Cíle studia:

Získat přehled o základních v současném lékařství používaných zobrazovacích metodách, zejména o mikroskopii, rentgenu, počítačové tomografii, magnetické rezonanci (MRI), ultrazvuku a mikroskopii. Rozumět jejich fyzikálním principům.

Osnovy přednášek:

1. Mikroskopie
2. Multimodální registrace
3. Rentgen
4. Počítačová tomografie
5. Ultrazvuk
6. Ultrazvuk II
7. (velikonoce)
8. Fyzika MRI
9. MRI zobrazování
10. MRI hardware
11. MRI aplikace
12. Funkční zobrazování mozku, fMRI.
13. Nukleární metody PET, SPECT.
14. Další zobrazovací techniky / rezerva

Osnovy cvičení:

Teoretické a praktické seznámení s modalitami probranými na přednášce.

Literatura:

[1] Cho, Z.H., Jones, J.P., Singh, M.: Foundations of Medical Imaging. John Wiley&Sons, Inc., New York 1993
[2] Ed. S Webb The Physics of Medical Imaging. Bristol: Institute of Physics Publishing (IoP). 1988
[3] Bronzino, J. D. The Biomedical Engineering Handbook. Boca Raton: CRC Press. 1995
[4] Webb A., Introduction to Biomedical Imaging. IEEE press.2003
[5] Sonka M., Fitzpatrick J. M., Handbook of Medical Imaging, vol.2. SPIE Press, 2000
[6] Svatoš, J., Zobrazovací systémy v lékařství, skriptum ČVUT, 1998

Požadavky:

Znalost principů geometrické optiky, znalost Fourierovy transformace, základní znalost zpracování signálů a obrazů, základní znalost akustiky, fyziky elektromagnetických polí a radioaktivního rozpadu.

Klíčová slova:

Lékařské zobrazování, mikroskopie, rentgen, počítačová tomografie CT, magnetická rezonance MRI, positronová emisni tomografie PET, jednofotonová emisní tomografie SPECT, ultrazvukové zobrazování.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEBIO2_2018 Medical Instrumentation P 2
MEBIO1_2018 Bioinformatics P 2
MEBIO4_2018 Signal Processing P 2
MEBIO3_2018 Image Processing P 2


Stránka vytvořena 29.5.2024 15:50:42, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)