Skupina předmětů - 2015_MKYRPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
I | K | L | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Hudec R.   13137
B3M38PSL Přístrojové systémy letadel 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6     13138
B3M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Šipoš M.   13138
B3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135
B3M37LRS Letecké rádiové systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137


Stránka vytvořena 3.3.2024 17:52:11, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)