Skupina předmětů - 2015_MKYRP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M35LSY Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 1 8     13135
B3M38DIT Diagnostika a testování 3P+2L CS Z,ZK L 2 7 Šmíd R.   13138
B3MPVT Práce v týmu 0P+4S CS KZ L 2 6 Drábek T.   13138
B3MPROJ8 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 3 8     13000


Stránka vytvořena 25.4.2024 15:51:22, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)