Popis předmětu - B3MPROJ8

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3MPROJ8 Projekt - project
Role:P Rozsah výuky:0p+6s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:8
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Obsah:

Předmět B3MPROJ8 je samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce nejpozději počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Vyberte si téma z aktuální nabídky - /cz/education/semestralni-projekty.html, nebo pedagoga, který se zabývá tématy, která vám jsou blízká. Kontaktujte jej a prodiskutujte s ním, zda je téma vhodné a mohlo by být východiskem pro zadání diplomové práce. Absolvování předmětu projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte prosím katederní referentku z katedry Vašeho vedoucího projektu - Kamilu Krupkovou (krupkkam@fel.cvut.cz, katedra řídicí techniky K13135) nebo Janu Zichovou (zichova@fel.cvut.cz, katedra kybernetiky K13133) nebo Šárku Hejtmanovou (hejtmano@fel.cvut.cz, katedra měření K13138). Do konce 3.týdne semestru si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby a dle dohody s vedoucím konzultují. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období. Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím (způsobem, který si sami dohodnou). Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře diplomové práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.). Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu. Prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek/hodnocení projektu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení P 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika P 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy P 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika P 3
MPKYR1_2016 Robotika P 3


Stránka vytvořena 14.4.2024 17:50:30, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)