Skupina předmětů - 2015_BOIPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | I | J | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B36FUP Funkcionální programování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M.   13136
B4B01JAG Jazyky, automaty a gramatiky 2P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Demlová M.   13101
B4B36SIN Softwarové inženýrství 3P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Komárek M.   13136
B4B39IUR Implementace uživatelských rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Macík M., Míkovec Z.   13139


Stránka vytvořena 5.12.2023 14:54:20, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)