Skupina předmětů - 2015_BKYRLAB - Povinně volitelné předměty programu - laboratoře

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu - laboratoře
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 12   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3B33LAR Laboratoře robotiky 0P+4L CS KZ L 4 4 Krsek P.   13133
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení 0P+4L CS KZ L 4 4 Hlinovský M.   13135
B3B38LPE Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů 0P+4L CS KZ L 4 4 Petrucha V.   13138


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)