Popis předmětu - B3B35LAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení
Role:PV Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hlinovský M. Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:Hlinovský M., Vodrážka F. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=8375

Anotace:

Náplní předmětu je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Curriosity a Oportunity na Marsu, lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, či provést experiment. Za semestr projekt takového rozměru nepostavíme, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly řešitelné a zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Na způsoby realizace budou studenti na základě získaných znalostí a dovedností schopni příjít sami.

Obsah:

Předmět B3B35LAR – Laboratoře aplikované elektroniky a řízení, je určený pro studenty, kteří si chtějí rozšířit své obzory řešením praktických úkolů. V první polovině semestru studenti pracují samostatně. Učí se, jak programovat Raspberry Pi 4 a jak využívat jeho periferie. Každý student dostane k dispozici základní startovací sadu pro Raspberry Pi (vývojovou desku Raspberry Pi, senzory, aktuátory...) a v průběhu semestru i 4WD Smart Car Kit, z nichž postaví autonomní vozítko. Studenti budou podporováni také ve výrobě vlastních senzorů, aby si osvojili i užitečné dovedností z oblasti hardwaru. Po většinu semestru budou řešit projekty. Studenty budeme podporovat v samostatné práci tak, že bodově zvýhodníme samostatné či originální řešení projektů. Poslední týdny semestru již nebudou určeny pro výuku nové látky, ale pro řešení jednotlivých projektů. Studenti budou pracovat ve dvoučlenných nebo tříčlenných týmech. Studenti získají ucelené praktické znalosti z oblasti vývoje elektroniky, které mohou během studia i v budoucím zaměstnání ocenit.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Představení předmětu a projektů, představení Raspberry Pi 4 model B, rozdělení do týmů a seznámení se se a startovací sadou pro Raspberry Pi
2. Blikání LED, tlačítko, LED bargraf (běžící světlo), RGB LED, bzučák, sedmisegmentovka (4 číslice), LED matrix, LCD1602, maticová klávesnice
3. PWM (řízení motoru/servomotoru), DC motor, motor driver, krokový motor, enkodér
4. I2C, SPI, AD převodník, RFID, LED pixel
5. Infračervený pohybový senzor, ultrazvukový senzor, senzor polohy, dotykový senzor, Hallův senzor, infračervený senzor detekující překážky
6. Kamera, nahrávání videa, Web IoT
7. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit)
8. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit) a řešení projektu sledování černé čáry
9. Práce na projektu "Sledování černé čáry"
10. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
11. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
12. Práce na projektu "Bludiště"
13. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa"
14. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa", zápočty

Literatura:

Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.
[1] https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
[2] https://freenove.com/tutorial (FNK0066)
[3] https://freenove.com/tutorial (FNK0043)
[4] https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

Požadavky:

Základy programování v jazyce Python. Schopnost porozumět technické dokumentaci mikrokontroleru a senzorů v anglickém jazyce.

Klíčová slova:

Mikroprocesory, Elektronika, Programování, Raspberry Pi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 4
BPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)