Popis předmětu - B3B38VSY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B38VSY Vestavné systémy
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Fischer J., Petrucha V. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Fischer J., Petrucha V. Kreditů:4
Cvičící:Drozd S., Fischer J., Petrucha V., Špaček M., Tomlain J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38VSY

Anotace:

Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, především s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M Po úvodních úlohách v rámci lab. cvičení studenti řeší dva menší a následně dva větší, komplexní projekty vestavného systému s mikrořadičem. Tento projekty zahrnují nejen obvodovou ale i programovou realizaci.

Cíle studia:

Naučit základům návrhu a programování vestavných systémů v assembleru a C

Obsah:

Předmět je orientován na prostředky, komponenty a řešení vestavných systémů, především s mikrořadiči s jádrem ARM Cortex-M Po úvodních úlohách v rámci lab. cvičení studenti řeší dva menší a následně dva větší projekty vestavného systému s mikrořadičem. Tynto projekty zahrnují nejen obvodovou a programovou realizaci, ale i tvorbu dokumence.

Osnovy přednášek:

1. Architektury, funkční bloky mikrořadičem řízeného zařízení
2. Architektura mikrořadičů s jádry ARM
3. Instrukční sada mikrořadiče
4. Metody ladění programu, toolchain
5. Metody optimalizace výkonu
6. Připojování a obsluha paměti, dekodéry, externí sběrnice mikrořadiče
7. Dvoubránová paměť, FIFO
8. Metody vstupu, výstupu a přenosu dat
9. Přerušení, DMA, přenos dat z obrazových senzorů
10. Programovatelné V/V obvody, čítačové jednotky
11. Sériová rozhraní SPI, I2C, I2S,..., připojení externích periferií
12. Dohlížecí obvody, monitorovací a napájecí obvody
13. Ovládací a zobrazovací prvky, statický a dynamicky řízený zobrazovač
14. Ovládání výkonových akčních prvků

Osnovy cvičení:

1. Úvod, IDE Keil, první projekt
2. Generování sekvence impulsů, čtení tlačítka
3. SW- UART, Programový UART (nebodovaná)
4. Projekt Tester V1- indikace LED
5. Projekt Tester V2
6.-10.  Projekt - DAQ (voltmetr)
11- -13. Projekt "Regulátor"

Literatura:

[1] Martin, T.: Insiders guide STM32, Hitex, 2009. (dostupný - kat. měření, 6 ks)
[2] Yiu, J.: The Definitive Guide to ARM Cortex -M3 Processors, 2013, ISBN-13: 978-0124080829
(Dostupná pro uživatele NTK na http://www.sciencedirect.com.ezproxy.techlib.cz/science/book/9780124080829 +1 ks kat. měření )
[3] ARM: Cortex-M3 Devices, Generic User Guide, ARM DUI 0552A (dostupný WWW.ARM.com)
[4] Brown, G.: Discovering the STM32 Microcontroller - dostupné na http://www.cs.indiana.edu/~geobrown/book.pdf
http://www.st.com/en/microcontrollers/stm32f3-series.html?sc=stm32f3&;querycriteria=productId=SS1576

Požadavky:

B3B35APO Architektura počítačů; B3B36PRG Programování v C ; B0B35LSP Logické systémy a procesory

Klíčová slova:

Mikrořadič, mikroprocesor, paměť, ladění programu, assembler, interface

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 5


Stránka vytvořena 1.12.2023 17:50:53, semestry: L/2022-3, L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)