Popis předmětu - B3B35PAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B35PAR Programování automatů a robotů
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

V rámci tohoto předmětu budou mít studenti možnost uplatnit dosud získané znalosti z programování, řízení i měření v prostředí, jenž je blízké průmyslovým aplikacím. S využitím průmyslových komponent se naučí navrhovat a vytvářet programy pro řídicí systémy, ať už se jedná o programovatelné automaty nebo roboty. Při návrh programů budou postupovat od analýzy problému přes vytvoření modelu řízení až po jeho implementaci na cílové platformě. Naučí se vnímat řešení problému optikou průmyslových komponent, které mají určitá omezení co do rozsahu použitelných možností.

Osnovy přednášek:

1. Programování PLC. Způsob vykonávání programu, základní programové konstrukce.
2. Strukturované programování, pokročilé programové konstrukce.
3. PLC jako systém diskrétních událostí, stavové automaty a jejich reprezentace v PLC.
4. Centralizované a decentralizované aplikace podle standardů IEC. Doporučené praktiky pro programy PLC.
5. Hardwarové a softwarové realizace PLC, interprocesní komunikace mezi časově kritickými a nekritickými úlohami.
6. Rozhraní k průmyslovým sítím, jejich diagnostika.
7. Synchronní a asynchronní vykonávání programu PLC vzhledem k cyklu sítě.
8. Distribuované polohové řízení, synchronní pohyb více svázaných os. Robotický kontrolér jako příklad systému pro synchronní řízení víceosého systému.
9. Rapid prototyping, generování aplikací z modelu.
10. Online a offline programování průmyslových robotů.
11. Digitální továrna a modelování výrobních aplikací.
12. Simulace výroby a virtuální zprovoznění.
13. Napojení robotů na PLC, synchronizace robotických programů z PLC. Synchronizace více robotů v robotických výrobních buňkách
14. Bezpečnost robotických výrobních buněk.

Osnovy cvičení:

Ve cvičeních budou studenti pracovat s průmyslovými programovatelnými automaty (PLC) a robotem. V první části semestru se naučí základy programování vybraného PLC pro pochopení principů logického programování a následně vyššího programovacího jazyka. Po seznámení s modelem začnou navrhovat aplikaci pro jeho řízení. Aplikace bude muset kombinovat automaticky generovaný kód pro PLC z Matlabu s ručně doplněnými částmi, které se budou týkat především hardwarové konfigurace a obsluhy mimořádných událostí. V další části semestru se studenti seznámí s prostředím digitální továrny, s návrhem robotických cest a generováním robotických programů a v závěru kurzu spojí PLC s průmyslovým robotem. Programování robota bude opět kombinovat automaticky generovaný a ručně psaný kód.

Literatura:

John, Karl-Heinz, Tiegelkamp, Michael. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-Making Aids. 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 6


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)