Skupina předmětů - MOESH - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0M16FI2 Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK L   4     13116
B0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK L   4     13116
B0M16HSD Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK L   4     13116
B0M16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L   4     13116
B0M16TE1 Teologie 1 2P+2S CS Z,ZK L   4     13116


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)