Skupina předmětů - MOESPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | K | L | O | R | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 10 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy 3P+1S CS Z,ZK Z 1 5     13101
A8M32NOP Optimalizace sítí 4P + 0C CS Z,ZK Z 1 5 Boháč L.   13132
A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy 3P + 1C CS Z,ZK Z 1 6 Hampl P.   13132
A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 1 5     13137
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4P CS Z,ZK L 2 5     13131
A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4P+0C CS Z,ZK L 2 5     13137
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 0P+2C CS Z L 2 2 Sýkora J.   13137
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů 0P + 2L CS Z Z 3 2 Zahradník P.   13132
A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů 4P + 0C CS Z,ZK Z 3 5 Fliegel K., Zahradník P.   13132
A8M37RSY Rádiové systémy 4P+0L CS Z,ZK Z 3 5 Kovář P.   13137


Stránka vytvořena 31.3.2023 11:51:41, semestry: Z/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)