Skupina předmětů - 2018_BEKP2 - Povinně volitelné předměty 2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty 2
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 8   Min. předmětů: 1 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2B16EPO Ekonomika podnikání 2P+2S CS KZ Z 1 4 Starý O.   13116
B2B99EKP Elektronika a komunikace prakticky 2P+2L CS KZ Z 1 4 Janíček V.   13134


Stránka vytvořena 4.2.2023 11:51:17, semestry: Z/2024-5, L/2021-2, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)