Popis předmětu - B0B37NSI

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B37NSI Návrh systémů IoT
Role:PS, PV Rozsah výuky:2P + 2L + 2D
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vítek S. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Vítek S. Kreditů:5
Cvičící:Hamacek J., Špicar J., Vítek S. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b37nsi/start

Anotace:

Předmět představuje IoT jako komplexní systém, řeší systémový návrh i detailní design jednotlivých částí, především ze SW hlediska. Naučí studenty schopnosti získat, přenést, zpracovat a interpretovat data ve stylu "od senzoru po cloud".

Osnovy přednášek:

1. Úvod do IoT, pojmy, prvky (věci), motivace
2. Mikrokontroléry v IoT. Architektury, vnitřní periferie, parametry ovlińující spotřebu
3. Periferie mikrokontrolérů pro IoT - senzory a aktuátory
4. Sběrnice pro komunikaci s periferiemi
5. Algoritmy zpracování dat v mikrokontrolerech
6. Architektury IoT systémů
7. Přenosové protokoly a rozhraní pro komunikaci s IoT službami
8. Proudové zpracování dat
9. Data management v IoT systémech, algoritmy zpracování dat
10. Služby pro IoT - vizualizace, datové struktury, podpůrné služby
11. Deployment a testování HW, CI/CD ve světě IoT (virtuálni IoT, dockery, ...)
12. Bezpečnost v IoT a distribuovaných systémech
13. Case studies: smart home, smart city, industry 4.0
14. IoT v praxi (průmyslový partner)

Osnovy cvičení:

1. Úvod do problematiky, organizace cvičení
2. IoT jako komplexní systém, rozbor nástrojů a SW prostředí
3. Návrh a sestavení IoT systému - použití HW platformy
4. Připojení periferie k mikrokontroléru
5. Návrh IoT systému - uživatelský program
6. Návrh IoT systému - kompletace
7. Zadání projektů
8. Agregace dat z více senzorů
9. Řešení projektů v laboratoři
10. Řešení projektů v laboratoři
11. Zpracování dat
12. Analýza dat v cloudu
13. Prezentace projektů
14. Prezentace projektů

Literatura:

[1] LEA, Perry. Internet of Things for Architects: Architecting IoT solutions by implementing sensors, communication infrastructure, edge computing, analytics, and security. Packt Publishing Ltd, 2018.
[2] ALIOTO, Massimo (ed.). Enabling the Internet of Things: From Integrated Circuits to Integrated Systems. Springer, 2017.
[3] CHOU, Timothy. Precision-Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things. McGraw-Hill Education, 2017.

Požadavky:

bez vstupních požadavků

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 4
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí PS 4
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 6


Stránka vytvořena 29.5.2024 14:50:49, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)