Průchod: Inteligentní budovy - platný od roku 2012, Plán: Inteligentní budovy - platný od roku 2012

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Inteligentní budovy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Inteligentní budovy - platný od roku 2012
Doporučený průchod: Inteligentní budovy - platný od roku 2012

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P 124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled 3P CS ZK Z 4 Fiala C.   11124
P 124OSIB Osvětlení a akustika 2P CS KZ Z 4 Vychytil J.   11124
P 124ST1 Stavební tepelná technika 1 2P CS ZK Z 5 Tywoniak J.   11124
P 2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 4 Barták M.   12116
P A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 5 Lettl J.   13114
PV   Povinně volitelné předměty programu         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P 125ESB Ekologické systémy budov 2P CS KZ L 4 Frolík S.   11125
P 125EABI Energetický audit budov 2P CS KZ L 4     11125
P 2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS Z,ZK * 4     12116
P 2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 4 Bašta J.   12116
P   Projekt 1         6      
PV   Povinně volitelné předměty programu         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P 2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 4 Bašta J.   12116
P A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK L 4 Platil A., Ripka P.   13138
P   Projekt 2         6      
PV   Povinně volitelné předměty programu         12      
V   Volitelné předměty         4      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP26 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 26     13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         4      


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)