Popis předmětu - BE3B38OTE1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3B38OTE1 Circuit Technology
Role:  Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:EN
Garanti:Holub J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holub J. Kreditů:6
Cvičící:Holub J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3B38OTE1

Anotace:

Students will get acquainted with the basic types of circuits and structural blocks of digital instruments and equipment. Emphasis is placed on the continuity of individual circuits in terms of accuracy in analog or. analog-to-digital circuits.
1. Structure of digital measuring instruments and signal generators
2. Directly coupled amplifiers and attenuators
3. Isolation and modulation amplifiers
4. Circuits for conversion of mean and rms value, peak detectors
5. Circuits for frequency signal conditioning, oscillators, mixers
6. Reference voltage and current sources, sine and function generators
7. Design of strings and channels of analog blocks - signal levels, linearity, interference
8. Switching and coupling circuits
9. Time and amplitude discretization of signal, samplers, errors
10. Advanced analog-to-digital converters
11. Digital-to-analog converters, signal reconstruction
12. Digital circuits for frequency and phase measurement, phase synchronization, direct digital synthesis
13. Circuits for the implementation of interfaces for connection to buses
14. Design of analog and digital part in terms of self-radiation and resistance to interference
The laboratory exercises of the first part of the semester take place on suitable universal preparations, enabling students to work with HW in an efficient and at the same time creative way. In the second part of the semester, laboratory exercises will be solved in the form of an individual project, the content of which is the design and implementation of a model of an analog signal preprocessing block and comparison of its properties with a professional product.

Obsah:

Students will get acquainted with the basic types of circuits and structural blocks of digital instruments and equipment. Emphasis is placed on the continuity of individual circuits in terms of accuracy in analog or. analog-to-digital circuits.
1. Structure of digital measuring instruments and signal generators
2. Directly coupled amplifiers and attenuators
3. Isolation and modulation amplifiers
4. Circuits for conversion of mean and rms value, peak detectors
5. Circuits for frequency signal conditioning, oscillators, mixers
6. Reference voltage and current sources, sine and function generators
7. Design of strings and channels of analog blocks - signal levels, linearity, interference
8. Switching and coupling circuits
9. Time and amplitude discretization of signal, samplers, errors
10. Advanced analog-to-digital converters
11. Digital-to-analog converters, signal reconstruction
12. Digital circuits for frequency and phase measurement, phase synchronization, direct digital synthesis
13. Circuits for the implementation of interfaces for connection to buses
14. Design of analog and digital part in terms of self-radiation and resistance to interference
The laboratory exercises of the first part of the semester take place on suitable universal preparations, enabling students to work with HW in an efficient and at the same time creative way. In the second part of the semester, laboratory exercises will be solved in the form of an individual project, the content of which is the design and implementation of a model of an analog signal preprocessing block and comparison of its properties with a professional product.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Stephan, K.: Analog and Mixed-Signal Electronics, 1st Edition. Wiley 2015, ISBN: 978-1-118-78266-8 Vedral, Svatoš: Analog Signal Processing and Digitization in Measurement. Česká technika, 2020. ISBN: 978-80-01-06717-8

Požadavky:

Written and oral exam, attendance at seminars, submission of lab. protocols in the quality recognized by the instructor. https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4878

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)