Popis předmětu - XP35ESF1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP35ESF1 Odhadování a filtrace
Role:S, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:CS
Garanti:Havlena V. Zakončení:ZK
Přednášející:Havlena V. Kreditů:4
Cvičící:Havlena V. Semestr:

Anotace:

Stochastický systém - definice, analýza. Metody odhadu I - MS a LMS odhad. Metody odhadu II - ML a Bayesův odhad. Robustní numerická iplementace MS odhadu pro Gaussovskou distribuci. Odhad stavu a filtrace stavu - Bayesův přístup. Kalmanův filtr pro bílý šum. Vlastnosti Kalmanova filtru. Kalmanův filtr pro barevný-korelovaný šum. Filtrace, predikce, hladké struktury lineárních stochastických modelů. Algoritmy jednorázové a rekurzivní identifikace. Sledování časově proměnných parametrů. Apriorní informace, alternativní a paralelní modely. Nelineární metody odhadu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP35OFD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Kailath, T. et al., Linear Estimation, Prentice Hall 1999, ISBN 0-13-022464-2

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DKYR_2020 Před zařazením do oboru PV
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)