Subject description - B2B16EPO

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B2B16EPO Business economics
Roles:PV Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Starý O. Completion:KZ
Lecturers:Starý O. Credits:4
Tutors:Černohous J., Kučerková B. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B16EPO

Anotation:

Basic course of Business Economics deals with the subject from wide angle of view, discussing all particular aspects of Business Economics, and relationships between them.

Study targets:

To get the overview of what is Business Economics, and how the real life of a business company looks like.

Course outlines:

1. Podnik a podnikání, cíle a funkce podniku. Právní formy podnikání.
2. Podnikatelský plán. Majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Fin výkazy a struktura.
4. Klasifikace nákladů, metody kalkulace. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady.
5. Základy finanční analýzy. Dělení zisku, rentabilita a produktivita.
6. Finanční matematika - úrokový počet.
7. Finanční matematika. Cena příležitosti. Rizika a nejistoty v podnikání.
8. Základní kritéria efektivnosti (doba návratnosti, NPV, IRR). Rizika a nejistoty v podnikání.
9. Dlouhodobé financování. Akcie, obligace, bankovní úvěr, pronájem (leasing).
10. Krátkodobé financování – obchodní úvěr, směnka.
11. Systém daní v ČR. Daň z příjmu, spotřební daně, DPH.
12. Řízení času, konfliktní rozhodovací situace
13. Management, vyzvaná přednáška
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Pravidla a zásady cvičení. Cíle a funkce podniku a právní formy
2. Rozvaha -majetková a kapitálová struktura podniku.
3. Struktura výsledovky a Cash flow.
4. Vzájemné vztahy účetních výkazů Rozvaha, VZZ, CF.
5. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.
6. Metody kalkulace nákladů.
7. Kontrolní test 1, Vodárny vás neošidí. Podnikatelský/osobní plán.
8. Finanční gramotnost, šetření hrou – jak na úspory
9. Základy úrokového počtu, hypotéka hrou
10. Kritéria ekonomické efektivnosti.
11. Ceníte si své práce?
12. Financování podniku. Chcete napsat vlastní směnku?
13. Opakovaní a příprava na test
14. Kontrolní test 2 v posledním týdnu, zápočet

Literature:

- Printed materials distributed in one of first week(s) - Koontz, H., Weihrich, H.: Management. McGraw-Hill, 1998 - Brealey, R.A., Meyers, S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2000 - Nickels, W. G.: Understanding Business. Mosby, 1997 Kotler: Marketing Management. e.g. Pearson Education Limited 2015 Rigsby, Greco: Mastering strategy. McGraw-Hill Education, 2003 Richard P. Feynman: Surely You're Joking, Mr. Feynman!. W. W. Norton & Company, 1997
B. Pease, R. Pease: Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Harmony, 2001

Requirements:

No prerequisities.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2018 Common courses PV 1


Page updated 25.3.2023 17:50:42, semester: Z/2022-3, Z/2023-4, Z/2024-5, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)