Popis předmětu - XP16ERE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP16ERE Ekonomika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Role:S Rozsah výuky:2P+4D
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Knápek J. Zakončení:ZK
Přednášející:Knápek J. Kreditů:4
Cvičící:Knápek J. Semestr:

Anotace:

Předmět se zaměřuje na ekonomiku výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kurz rozvíjí získané poznatky v oblasti finančního managementu vzhledem ke specifikům výroby elektřiny / tepla z OZE a očekávanému vývoji energetických trhů. Dále se zabývá teoretickými koncepty trhu s elektřinou s přihlédnutím k současným trendům v decentralizaci energetických systémů, dekarbonizaci energetických systémů a k očekávanému vysokému pronikání elektřiny z OZE na trh s elektřinou. Tyto trendy vyžadují vývoj různých typů akumulace energie a zavádění inteligentních technologií do řízení provozu sítě. Kurz rovněž zahrnuje modelování vývoje energetických systémů s vysokým podílem RES.

Osnovy přednášek:

1. Obnovitelné zdroje energie – klasifikace, původ
2. Potenciál OZE, krátkodobý a dlouhodobý potenciál biomasy
3. Nákladová struktura výroby elektřiny s využitím OZE
4. Ekonomika výroby elektřiny na bázi OZE
5. Cena elektřiny/tepla z OZE – aplikace výnosu na požadovaný kapitál
6. Principy různých schémat podpory OZE
7. Ekonomická a energetická efektivnost užití OZE – pohled celého palivového cyklu
8. Decentralizace energetických trhů – role OZE
9. Sjednocování (coupling) sektorů– elektroenergetika, teplárenství, doprava
10. Reálné opce na počasí při výrobě elektřiny z OZE
11. Ekonomická efektivnost akumulace elektřiny
12. OZE a chytré sítě, podpůrné služby a řízení sítě
13. Modelování rozvoje elektroenergetiky s vysokým podílem OZE
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná literatura:
1. Lawrence E. Jones: Renewable Energy Integration: Practical Management of Variability, Uncertainty, and Flexibility in Power Grids. Academic Press, 2014, ISBN 978-0-12-407910-6
2. Roger Fouquet: The Economics of Renewable Energy. Edward Elgar Publishing, 2018, ISBN: 978 1 78643 73
Doporučená literatura:
3. Bent Sørensen: Renewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning. Academic Press, 2010, ISBN 978-0-12-375025-9

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)