Popis předmětu - XP37ISS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37ISS Úvod do kosmické vědy a technologie
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Hudec R. Zakončení:ZK
Přednášející:Hudec R. Kreditů:4
Cvičící:Hudec R., Urban M. Semestr:Z

Anotace:

Předmět představuje úvod do kosmických věd a technologií formou vybraných kapitol na pokročilé úrovni odpovídající doktorskému studiu a zharnuje: Metody a prostředky kosmického výzkumu a jejich aplikace. Družice, kosmické sondy, kosmické stanice, kosmické transportní prostředky, jejich vývoj, návrh a design. Optoelektronické systémy pro vesmír, palubní systémy a zařízení, kosmické spoje a komunikace, kosmické materiály a technologie. Dálkový průzkum a multispektrální snímky, aplikace. Fyzika kosmického prostředí, kosmické záření a částice. Pozemní segment, testy kosmických systémů, software, archivace a redukce dat, organizace mezinárodní spolupráce.

Osnovy přednášek:

1. . Rakety, principy balistiky a kosmických letů. Satelitní trajektorie a orbity.
2. Řízení vesmírných projektů. Vesmírné lety. Kosmické lodě a kosmické stanice.
3. Vesmírná fyzika. Podmínky prostředí vesmíru a jeho specifika. Vakuum. Kosmické paprsky a částice a jejich variace s časem a místem. Radiační pásy Van Allen, magnetosféra, ionosféra, dopady mikrometroroidů a kosmického odpadu
4. Astronomie a kosmologie. Původ a vývoj vesmíru, teorie relativity a kvantová fyzika. Galaxie, aktivní galaxie,
supernovy, pulsary, quasary, výbuchy gama záření, červený posun, věk vesmíru. Záření kosmického pozadí.
5. Vesmírná astronomie a astrofyzika. Vesmírné observatoře.
6. Solární systém a planetární výzkum. Sluneční soustava a planetové sondy.
7. Úvod do moderních dějin astronautiky, kosmického výzkumu a kosmických letů. Mezinárodní kosmické agentury a mezinárodní spolupráce v kosmickém výzkumu a vesmírných technologiích.
8. Vesmírná optika. Optoelektronické systémy pro prostor. Optické, rádiové, infračervené, rádiové, rentgenové a gama
dalekohledy a systémy.
9. Vesmírná elektronika. Software a programy pro vesmírné a vesmírné projekty. Jejich specifika a aplikace
10. Satelitní technologie a užitečné zatížení. Vesmírné technologie a materiály. Radiační interakce s materiálem.
11. Satelity a kosmické sondy. Základní kategorie, aplikace. Návrhy kosmických misí. Návrh satelitů a kosmických sond.
12. Zkoušky kosmických systémů a přístrojů. Zkušební podmínky a kritéria.
13. Vesmírná navigace a telekomunikace. Dálkové snímání, typy a aplikace. Multispektrální obrázky a média.
14. Pozemní systémy pro kosmický výzkum. Archivace, redukce a analýza dat z kosmických projektů.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná: Maimi A. K., Agrawal V.: Satellite technology-principles and applications, 3rd edition, Wiley 2014, ISBN: 978-1-118- 63647-3 Fortescue P.,Stark J., Swinerd G.: Spacecraft systems engineering, 4td edition, Wiley 2011, ISBN: 978-0-470-75012-4 Tribble, Alan C.: Space Environment Implications for Spacecraft Design. Princeton University Press 2003, ISBN: 978-0- 69-110299-3 Pankaj J. Introduction to Astronomy and Astrophysics. ISBN: 9781439885901, CRC Press 2015 NASA Systems Engineering Handbook Spacecraft Systems Engineering 4th Edition by Peter Fortescue (Editor), 5 Graham Swinerd (Editor), John Stark (Editor), ISBN: 978-0470750124, Wiley 2005 Doporučená: Rudolf X. Meyer, Elements of Space Technology for Aerospace Engineers ISBN: 978-0-12-492940-1, 2005 Elsevier Guide to Mitigating Spacecraft Charging Effects. Henry B. Garrett and Albert C. Whittlesey. Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology, 2011 Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters, Dan M. Goebel and Ira Katz Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology JPL Space Science and Technology Series, 2010

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)