Popis předmětu - XP37IPP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37IPP Obrazová fotonika a zpracování obrazu
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Páta P. Zakončení:ZK
Přednášející:Páta P. Kreditů:4
Cvičící:Páta P. Semestr:Z

Anotace:

Obrazová fotonika je základní disciplínou využívanou v oblasti kosmických technologií. Studenti se v rámci předmětu Obrazová fotonika a zpracování obrazu seznámí s pokročilými partiemi obrazové fotoniky využívanými v kosmických vědách, včetně návrhu a simulace optických přístrojů a vlivu prostředí. Dále jsou v předmětu zahrnuty partie obsahující vysvětlení parametrů optických přístrojů (PSF, MTF, OTF, rozlišovací schopnost, SWATH apod.), modelování deformace vlnoplochy a metodami jejího odstraňování pro IR – VIS oblast elektromagnetického záření. Předmět také zahrnuje popis snímací části obrazu, včetně šumových parametrů a rekonstrukci získaného obrazu a rozebírá jeho využití v kosmických aplikací. Dále jsou zahrnuty partie obsahující dálkový průzkum Země, návrh mise a využití moderních přístrojů v této oblasti, včetně optické Fourierovy transformace, výzkumu polarizace elektromagnetického vlnění a hyperspektrálního zobrazování a zpracování dat v této oblasti včetně telemetrie obrazových dat.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, základy obrazové fotoniky
2. Kosmické obrazové fotonické systémy, vybrané mise
3. Fermatův princip
4. Geometrická a vlnová optika
5. Zobrazovací systémy - návrh, typy, principy
6. Zobrazovací systémy - parametry, měření a kalibrace
7. PSF, MTF, OTF, prostorové rozlišení, SWATH
8. Deformace vlnoploch, aberace, Zernikovy popisy
9. Infračervené fotonické systémy, polarizátory
10. AOTF
11. Hyperspektrální zobrazování, dálkové pozorování
12. Algoritmy zpracování obrazu pro vesmírné aplikace
13. Telemetrie a komprese dat
14. Požadavky na kosmické systémy

Osnovy cvičení:

Literatura:

Povinná:
J. Peatross, M. Ware, Physics of Light and Optics, 2015 edition, available at optics.byu.edu
Chein-I Chang, Hyperspectral Imaging - Techniques for Spectral Detection and Classification, Springer, 2003 Doporučená: Ting-Chung Poon, Taegun Kim, Engineering Optics With Matlab®, World Scientific Publishing Co, 2006. Virendra N. Mahajan, Optical Imaging and Aberrations, Part I. – III., SPIE, 2001. Shen-En Qian, Optical Satellite Data Compression and Implementation, SPIE, 2013.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)