Popis předmětu - BE5B33PGE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B33PGE Programming for Engineers
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13133 Jazyk výuky:EN
Garanti:Genyk-Berezovskyj M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Genyk-Berezovskyj M. Kreditů:6
Cvičící:Genyk-Berezovskyj M., Šindler P. Semestr:L

Webová stránka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33pge

Anotace:

Osnovy přednášek:

1. Asymptotic complexity, estimation of execution time of a code
2 .1D arrays and lists, prefix sum, binary search
3. 2D arrays and matrices
4. Strings and text files
5. Recursion I, principles, simple examples
6. Library data structures and functions for searching and sorting, their complexity
7. Python application libraries Numpy, Scipy, with examples of use
8. Python application libraries Matplotlib, SageMath, NetworkX, with examples of use
9. Abstract data structures -- stack, queue, tree, graph -- and their implementation
10. Recursion 2, tree processing
11. Graph processing and searching 1, graph representation, local search
12. Graph processing and searching 2, BFS DFS
13. Rezerva
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Asymptotic complexity of Python code and code fragments
2. 1D array and list processing,Python built-in functions
3. Operations on matrices, 2D array as image or function domain
4. Text files processing, text search
5. Recursive functions and procedures. Recursive generation of data/objects
6. Effectivity of search and sort methods on various datasets
7. Scientific and math computations with Numpy and Scipy,
8. Data visualisation with Python libraries
9. Homework problems comments and consultations
10. Tree traversal, In-, Pre and Post-order, recursion tree of a function call
11. Comparing effectivity of graph representations.
12. BFS and DFS implementations
13. Rezerva
14. Rezerva

Literatura:

John V. Guttag: Introduction to Computation and Programming Using Python Revised and Expanded Edition, The MIT Press, 2013. https://doc.lagout.org/programmation/python/Introduction%20to%20Computation%20and%20Programming%20using%20Python%20%28rev.%20ed.%29%20%5BGuttag%202013-08-09%5D.pdf John M. Zelle: Python Programming: An Introduction to Computer Science (Third Edition), Franklin, Beedle & Associates, 2016 http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/ Various authors: SciPy cookbook, 2015 https://scipy-cookbook.readthedocs.io/index.html David Cournapeau: scikit-learn library 2007-2018 https://scikit-learn.org/stable/

Požadavky:

Basic programming skills on the level of an introductory course. The course uses Python and assumes students can code simple programes in it. The course is not intended for students beginners with no knowledge of programming.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)