Popis předmětu - B0M16HVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2
Role:V, P Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Efmertová M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Efmertová M. Kreditů:5
Cvičící:Efmertová M. Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M16HVT

Anotace:

Předmět se zaměřuje na vystižení historického vývoje elektrotechnických oborů ve světě a v českých zemích. Jeho cílem je vzbudit zájem o historii a tradice studovaného oboru s přihlédnutím k vývoji technického školství, technického myšlení, k formování vědeckého a technického života v českých zemích a k pochopení vlivu techniky na fungování společnosti.

Osnovy přednášek:

1. Je elektrotechnika technická věda?
2. Elektřina - tajemná síla.
3. Ohňostroj elektrotechniky.
4. Vznik elektrotechnického průmyslu.
5. Elektrotechnické školské systémy v Evropě a jejich komparace.
6. Elektrotechnické spolky.
7. Postavení elektroinženýra a technických elit ve společnosti 19. - 21. století.
8. Významné osobnosti světové elektrotechniky.
9. Elektrifikace Evropy.
10. Elektrotechnika v době 2. světové války.
11. Noerbert Wiener a kybernetika.
12. Počítačový svět.
13. Mikromiaturizace.
14. Hodnocení elektrotechniky ze společenského a ekonomického hlediska.

Osnovy cvičení:

1. Introduction in the History of Electrotechnology - Historiography of the field.
2. The begening of electricity in the Czech lands.
3. Electro Engineering in the 19th Century in the Czech lands.
4. Development of the Czech Electrotechical Industry.
5. Czech Electrical Engineering School Systems in the Czech lands and Czechoslovakia.
6. Electrical Engineering Unions in the Czech lands and Czechoslovakia in the 19th and 20th Centuries.
7. Status of the Czech Engineer and Engineering Elites in 19th and 20th Centuries.
8. Leading Personalities of Czech Electrical Engineering.
9. Electrification of the Czechoslovakia.
10. V. List - manager of the Czech electrical Industry.
11. Fight of the Cybernetics in Czechoslovakia and Antonín Svoboda.
12. Czech electrotechnical and nuclear research after 1945.
13. Development of the multimedia in the Czech Area.
14. Internet technology in the Czech Republic.

Literatura:

EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: studie k vývoji elektrotechnických oborů. 1. vyd. Praha, LIBRI, 1999, 211 s. ISBN 80-85983-99-0. EFMERTOVÁ, M., STARÝ, O. (eds.). VUT FEL. Historie, současnost, perspektivy. Almanach. LIBRI, Praha 2001. ISBN 80-7277-082-9. MIKEŠ, J., EFMERTOVÁ, M. Elektřina na dlani, MILPO Média, Praha 2008. ISBN 978-80-87040-08-9. FOX, R., GUAGNINI, A. Laboratories, workshops, and sites. Concepts and practices of research in industrial Europe, 1800-1914. University of California, Berkeley 1999. HEILBRON, John. Electricity in the 17th and 18th centuries: a study of early modern physics. New York: Dover Publications, 1999. ISBN 0-486-40688-1. ŠTOLL, I. Dějiny fyziky. Prométheus, Praha 2009, 582 s. ISBN 978-80-7196-375-2. Kol. autor. Česká technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. ISBN 80-01-03165-9. JÄGER, Kurt, HEILBRONNER, Friedrich. Lexikon der Elektrotechniker. München: VDE, 2010. ISBN 978-3-8007-2903-6. JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. VŠE - Nakladatelství Oeconomica, Praha 2008. ISBN 978-80-245-1450-5. JÍLEK, F., SMOLKA, I. (eds.): Studie o technice v českých zemích 1800-1945. Díl 1.-6. NTM, Praha 1983-1995. SMOLKA, I. (ed.). Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Díl 1.-3., NTM, Praha 2003. HLAVAČKA, Milan a kol. České země v 19. století: proměny spolenočsti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 2 sv. (478; 476 s.). Práce Historického ústavu AV R = Opera Instituti Historici Pragae. ada A, Monographia; vol. 43, 48. ISBN 978-80-7286-219-1. PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0. MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.

Požadavky:

Před ústní zkouškou každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a samostatně vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPBIO1_2018 Bioinformatika V
MPBIO4_2018 Zpracování signálů V
MPBIO3_2018 Zpracování obrazu V
MPBIO2_2018 Lékařská technika V
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru V 1,3
MPEEM1_2018 Elektrické pohony P 1,3
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1,3
MPEEM3_2018 Technologické systémy P 1,3
MPEEM2_2018 Elektroenergetika P 1,3
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem V
MPOI9_2018 Datové vědy V
MPOI8_2018 Bioinformatika V
MPOI7_2018 Umělá inteligence V
MPOI6_2018 Softwarové inženýrství V
MPOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI4_2018 Počítačové inženýrství V
MPOI3_2018 Počítačová grafika V
MPOI2_2018 Kybernetická bezpečnost V
MPEK1_2018 Elektronika V
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy V
MPEK6_2018 Mobilní komunikace V
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet V
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí V
MPEK3_2018 Fotonika V
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace V


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)