Popis předmětu - BAB31AF2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II.
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šteffl M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Jaklová Dytrtová J., Šteffl M. Kreditů:4
Cvičící:Jandová T., Kinkorová I., Šteffl M. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB31AF2

Anotace:

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.

Osnovy přednášek:

1. Močové ústrojí.
2. Pohlavní ústrojí mužské a ženské.
3. Srdce.
4. Obecná anatomie cév.
5. Přehled žil.
6. Přehled mízní soustavy.
7. Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.
8. Autonomní nervy.
9. Centrální nervový systém.
10. Anatomie zrakového ústrojí.
11. Anatomie sluchového a vestibulárníhoústrojí.
12. Kůže.
13. Žlázy s vnitřní sekrecí.
14. Závěrečné shrnutí

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)