Subject description - BAB31AF2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BAB31AF2 Fundamentals of Anatomy and Physiology II
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13131 Language of teaching:CS
Guarantors:Šteffl M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Jaklová Dytrtová J., Šteffl M. Credits:4
Tutors:Jandová T., Kinkorová I., Šteffl M. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB31AF2

Anotation:

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.

Course outlines:

1. Močové ústrojí.
2. Pohlavní ústrojí mužské a ženské.
3. Srdce.
4. Obecná anatomie cév.
5. Přehled žil.
6. Přehled mízní soustavy.
7. Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.
8. Autonomní nervy.
9. Centrální nervový systém.
10. Anatomie zrakového ústrojí.
11. Anatomie sluchového a vestibulárníhoústrojí.
12. Kůže.
13. Žlázy s vnitřní sekrecí.
14. Závěrečné shrnutí

Exercises outline:

Literature:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..
[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPBIO_2018 Common courses P 2


Page updated 19.5.2024 15:51:18, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)