Popis předmětu - BE1M16RES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16RES Development of Energy Systems
Role:PV Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a budoucím rozvojem energetických systémů z hlediska technologického pokroku, ekologické přijatelnosti, legislativních principů Evropské unie, se zaměřením na aktuální vývoj moderních energetických technologií

Osnovy přednášek:

1. Definice základních typů energetických systémů, charakteristika jejich jednotlivých prvků a vazeb
2. Energetická politika Evropského společenství v historických souvislostech
3. Energetická politika Evropské unie
4. Energie v produkční funkci
5. Územní energetická bilance
6. Energetická náročnost tvorby HDP
7. Metody prognózování v energetice a změny spotřebitelského chování v čase
8. Měření a vyhodnocování dodávky elektřiny a plynu v ČR
9. Těžba, doprava a užití ropy a zemního plynu, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
10. Těžba a užití uhlí, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
11. Jaderná energetika, palivový cyklus, moderní technologie a jejich ekonomické aspekty
12. Uplatnění progresivních technologií v energetice a dopravě
13. Aktuální otázky světové energetiky
14. Shrnutí, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Analysis of mining and energy commodity price progress.
2. Analysis of mining and energy commodity price progress.
3. Variants of complex thermal power plant retrofit.
4. Variants of complex thermal power plant retrofit.
5. Variants of complex thermal power plant retrofit.
6. Effectiveness of CHP (combined heat and power production).
7. Conceptual design of thermal power station and it's localization.
8. Conceptual design of thermal power station and it's localization.
9. Conceptual design of thermal power station and it's localization.
10. Integrated and non-waste energetic technologies.
11. Prognosis of development and practical use of progressive technologies.
12. Analysis of electricity generation development in CR by the year 2030.
13. Analysis of resources and consumption side of energy balance of CR and appropriate indexes by the year 2050.
14. Basic principles of Europe policy creation from viewpoint of sustainable development.

Literatura:

Tomšík, Karel. Evropská integrace a environmentální politika. Praha, 2012. ISBN 978-80-213-2309-4. Černoch, Filip a Zapletalová, Veronika. Energetická politika Evropské unie, 2014. ISBN 978-80-210-6073-9. Agency for the Cooperation of Energy. Working towards an internal energy market for the benefit of all EU consumers. Ljubljana, Slovenia : ACER, 2011. ISBN 978-92-95083-01-1. Bohumír Štědroň, Martin Potůček, Jaroslav Knápek, Petr Mazouch a kol., Prognostické metody a jejich aplikace, C H Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-174-4

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2018 Management of Power Engineering and Electrotechnics PV 2,3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)