Popis předmětu - B3BPROJ4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project
Role:P Rozsah výuky:4s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hejtmanová D., Hlinovský M., Šipoš M., Zichová J. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Obsah:

Předmět B3BPROJ4 je samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém bakalářské práce. Proto doporučujeme zvolit si téma bakalářské práce nejpozději počátkem 5. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Pracovat můžete na jakémkoliv tématu. Vyberte si téma z aktuální nabídky - /cz/education/semestralni-projekty.html, nebo pedagoga, který se zabývá tématy, která vám jsou blízká. Kontaktujte jej a prodiskutujte s ním, zda je téma vhodné a mohlo by být východiskem pro zadání bakalářské práce. Absolvování předmětu samostatný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte prosím katederní referentku z katedry Vašeho vedoucího projektu - Kamilu Krupkovou (krupkkam@fel.cvut.cz, katedra řídicí techniky K13135) nebo Janu Zichovou (zichova@fel.cvut.cz, katedra kybernetiky K13133) nebo Šárku Hejtmanovou (hejtmano@fel.cvut.cz, katedra měření K13138). Do konce 3.týdne semestru si studenti najdou vedoucího a domluví s ním zadání projektu. Zadání a rozsah projektu určuje vedoucí práce. Má-li projekt externího zadavatele (např. firmu), je nutné vždy téma garantovat odborným vedoucím na FEL ČVUT, který za průběh projektu zodpovídá a komunikuje se všemi zúčastněnými stranami. Studenti pracují na projektu průběžně, podle potřeby a dle dohody s vedoucím konzultují. Termín pro odevzdání výsledků projektu je do konce 1. týdne zkouškového období. Studenti předají výsledky svých projektů a závěrečné zprávy vedoucím (způsobem, který si sami dohodnou). Struktura závěrečné zprávy odpovídá struktuře bakalářské práce (pokud není vedoucím projektu určeno jinak), předpokládaný rozsah min. 10 normostran (1800 znaků/str.). Student má za povinnost prezentovat výsledky své práce vedoucímu. Prezentace má charakter obhajoby a koná se poté, kdy vedoucí vypracoval posudek/hodnocení projektu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)