Popis předmětu - B0M39ITT2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II
Role:  Rozsah výuky:0P+4L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/itt2/start

Anotace:

Předmět je pokračováním předmětu ITT, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU, ČVUT FEL a ČVUT FA. Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských projektů navržených v závěru předchozího semestru. Studenti pracují na projektech samostatně, nebo v týmech. Záměrem je využít znalostí získaných v předchozím semestru. Vedoucími projektů jsou převážně přednášející z předmětu. Předmět je ukončen veřejnou prezentací a obhajobou hotového projektu. Technické vybavení Institutu intermédií je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení příslušného semestru. Podrobné informace o harmonogramu předmětu jsou k dispozici na oficiální webové stránce (viz níže).

Cíle studia:

Cílem studia předmětu ITT je podpořit schopnosti komunikace mezi studenty s různými zaměřeními a různými způsoby myšlení. Vzájemný kontakt umělecky a technicky zaměřených studentů má pak vést k rozšíření pohledu na stejné problémy a na svět kolem nás obecně.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou dílny směřující k realizaci týmových projektů navržených v předchozím předmětu ITT1. Předmět je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Osnovy přednášek:

předmět přednášky neobsahuje

Osnovy cvičení:

1. Úvodní seminář nad tématy projektů
2. Experimentální dílna
3. Seminář nad řešením projektů
4. Technologie pro intermediální projekty - dílna
5. Práce na projektech - realizace
6. Kontrola stavu realizace projektů
7. Technologie pro intermediální projekty - dílna
8. Práce na projektech - realizace
9. Exkurze do školních laboratoří (ČVUT, AMU)
10. Práce na projektech - realizace
11. Příprava veřejné prezentace
12. Seminář nad řešením projektů
13. Příprava večejné prezentace
14. Veřejná prezentace projektů

Literatura:

Peter Lunenfeld: Hyperestetika: Teoria reálného času. V toku pohyblivých obrazov, Antologia textov o elektronickém a digitálním umění v kontexte vizuálnej kultury. VŠVU, Bratislava 2005. Jozef Kelemen: Kybergolem. Votobia, Olomouc 2001. Vilém Flusser: Do universa technických obrazů. OSVU, Praha 2001. Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna. Tranzit, Praha 2004. Nicolas Bourriaud: Postprodukce. Tranzit, Praha 2004.

Požadavky:

Doporučeno absolvování předmětu ITT1 (B0B39ITT1/B0M39ITT1). https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/itt1/start

Poznámka:

Předmět je společně organizován uměleckými a technickými školami (AMU a ČVUT).

Klíčová slova:

intermedia, světelný design, zvukový design, představení, instalace, prostor, multimedia, virtuální realita, MIDI, OSC, DMX, ArtNET, physical computing, Arduino, RaspBerry Pi

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 26.9.2023 15:50:32, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)