Subject description - B4B36ZUI

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence
Roles:PZ, PO, PV Extent of teaching:2P+2C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Pěchouček M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bošanský B., Lisý V. Credits:6
Tutors:Bošanský B., Kubíček O., Lisý V., Tomášek P. Semester:L

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/zui/start

Anotation:

The aim of the course is to cover the basics of symbolic artificial intelligence. We will focus on algorithms of informed and uninformed state space search, problem representation and solving, representation of knowledge using formal logic, methods of automated reasoning, and an introduction to Markov decision making, and to two-player games. This course is also part of the inter-university programme prg.ai Minor. It pools the best of AI education in Prague to provide students with a deeper and broader insight into the field of artificial intelligence. More information is available at https://prg.ai/minor.

Course outlines:

1. Úvod do umělé inteligence, řešení problémů pomocí prohledávání stavového prostoru
2. Algoritmy neinformované prohledávání stavového prostoru
3. Informované algoritmy prohledávání stavového prostoru - algoritmus A*.
4. Pokročilé a netradiční metody prohledávání stavového prostoru.
5. Řešení problémů pomocí algoritmů založených na splňování omezujících podmínek (CSP)
6. Herní stromy a algoritmy pro řešení dvouhráčových her.
7. Reprezentace plánovacích problémů
8. Logika a reprezentace znalostí.
9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.
10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti
11. Markovské modely nepřesného uvažování.
12. Markovské rozhodovací procesy.
13. Úvod do evolučních technik a genetických algoritmů

Exercises outline:

Literature:

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Jonathan Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1_2016 Computer and Information Science PO 4
BPOI_BO_2016 Common courses PO 4
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics PO 4
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science PZ 4
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics PZ 4
BPBIO_2018 Common courses PV


Page updated 15.6.2024 11:52:10, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)