Subject description - B4B36ZUI

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B36ZUI Introduction to Artificial Intelligence
Roles:PV, PZ, PO Extent of teaching:2P+2C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Pěchouček M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Bošanský B., Lisý V., Pěchouček M. Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:L

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36zui/start

Anotation:

This course is also part of the inter-university programme prg.ai Minor. It pools the best of AI education in Prague to provide students with a deeper and broader insight into the field of artificial intelligence. More information is available at https://prg.ai/minor.

Course outlines:

1. Úvod do umělé inteligence, řešení problémů pomocí prohledávání stavového prostoru
2. Algoritmy neinformované prohledávání stavového prostoru
3. Informované algoritmy prohledávání stavového prostoru - algoritmus A*.
4. Pokročilé a netradiční metody prohledávání stavového prostoru.
5. Řešení problémů pomocí algoritmů založených na splňování omezujících podmínek (CSP)
6. Herní stromy a algoritmy pro řešení dvouhráčových her.
7. Reprezentace plánovacích problémů
8. Logika a reprezentace znalostí.
9. Reprezentace znalostí ve FOL, dokazovací nástroje.
10. Úvod do reprezentace nepřesné znalosti
11. Markovské modely nepřesného uvažování.
12. Markovské rozhodovací procesy.
13. Úvod do evolučních technik a genetických algoritmů

Exercises outline:

Literature:

Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Jonathan Russell, Peter Norvig, Prentice Hall, 2010

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics PO 4
BPBIO_2018 Common courses PV
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics PZ 4
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science PZ 4
BPOI1_2016 Computer and Information Science PO 4
BPOI_BO_2016 Common courses PO 4


Page updated 5.12.2023 15:51:44, semester: L/2022-3, Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)