Popis předmětu - B0B39MVR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita
Role:  Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Žára J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Sedláček D., Žára J. Kreditů:6
Cvičící:Havlík T., Sedláček D., Žára J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B39MVR

Anotace:

Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům.

Cíle studia:

Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.

Obsah:

Přednášky obsahují nejprve úvod do problemtiky VR a AR a důležitá témata z počítačové grafiky. Následují interakční koncepty používané ve VR, seznámení se s lidským viděním a rozpoznáváním světa a postupy pro sledování pozice a pohybu uživatele. Rozšířené realitě (na mobilu, v brýlých a dalším typům) je věnován dostatečný prostor. Část přednášek se také věnuje deklarativnímu jazyku pro popis VR scén (X3D a X3Dom). Na prakticky zaměřených cvičeních si studenti vytvoří v malých týmech (2-3 studenti) vlastní virtuální svět a vyzkouší si individuálně tvorbu rozšířené reality, 3D skenování a 3D foto-rekonstrukce. Pro cvičení je k dispozici dostatečný počet náhlavních displejů s ovladači pro celou učebnu (Acer Windows Mixed Reality). Doporučeným frameworkem pro tvorbu je herní engine Unity3D, ale zájemci nejsou na něj limitováni.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: /cz/anketa/archiv/anketa.B181/courses/B0B39MVR/index.html

Osnovy přednášek:

1) Seznámení s předmětem, základní přehled témat
2) Návrh VR 1 - návrh světa (+ matematika a grafika letem světem)
3) Návrh VR 2 - interakce a UI
4) Světlo a optika
5) Fyziologie - mysl, oko, vjemy, perception
6) Tracking
7) 3D rekonstrukce
8) Rozšířená realita 1
9) Rozšířená realita 2
10) Audio - s Adamem Sporkou (6.12.)
11) X3D 1 - s Jiřím Žárou
12) X3D 2 - s Jiřím Žárou
13) téma bude upřesněno
14) rezerva

Osnovy cvičení:

1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu
2) Prezentace navržených scénářů (projektů)
3) Tvorba VR světa
4) Tvorba VR světa
5) UI
6) Odevzdávka 1. části sem práce
7) Textury
8) Interakce
9) 3D scan / 3D rekonstrukce
10) Audio
11) 3D scan / 3D rekonstrukce
12) Rozšířená realita
13) Rozšířená realita
14) Kontrola projektů, zápočty

Literatura:

1. Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2016 - online
2. Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015
3. Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016

Požadavky:

Před tímto předmětem je vhodné absolvovat předmět HRY a současně VGO (Vytváření grafického obsahu) nebo TDM (3D Modelování), dříve MGA (Multimediální a grafické aplikace) a KMA (Kurz multimediálních aplikací). Pokud si nejste jisti, zda se na předmět přihlásit, neváhejte kontaktovat přednášejícího Davida Sedláčka.

Poznámka:

Stránky předmětu na: https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

virtuální realita, rozšířená realita, VR, AR, 3D rekonstrukce, 3D skenování, HMD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 20.6.2024 05:50:45, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)