Popis předmětu - B3M38VIN

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38VIN Virtuální instrumentace
Role:PV, PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Platil A. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Platil A., Roztočil J. Kreditů:6
Cvičící:Platil A., Roztočil J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38VIN

Anotace:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Obsah:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Osnovy přednášek:

1. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.
2. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.
3. Digitizéry, multifunkční měřicí moduly, osciloskopy.
4. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.
5. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).
6. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).
7. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
8. Synchronizace měření. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.
9. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.
10. Spektrální a vektorový analyzátor, princip, realizace, využití.
11. Koherentní detekce, synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.
12. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.
13. Etalony elektrických veličin. Kvantový Hallův jev.
14. Etalonáž času.

Osnovy cvičení:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu bude úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Literatura:

R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014.
(Kniha není vyprodána, zajistíme do knihovny, starší vydání jsou volně dostupná na Internetu.)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 2
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 2
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3


Stránka vytvořena 18.6.2024 17:50:52, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)