Subject description - B3M38VIN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38VIN Virtual Instrumentation
Roles:PV, PO Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Platil A. Completion:Z,ZK
Lecturers:Platil A., Roztočil J. Credits:6
Tutors:Platil A., Roztočil J. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38VIN

Anotation:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Content:

Předmět se zabývá problematikou moderních měřicích přístrojů, virtuálních přístrojů (VI) a systémů pro sběr a zpracování dat (DAQ). Seznamuje s principy řešení přístrojů a systémů pro měření v laboratorním a průmyslovém prostředí, vybranými měřicími metodami a standardy pro programování VI a DAQ systémů.

Course outlines:

1. Architektury měřicích přístrojů a systémů pro sběr a zpracování dat.
2. Testování A/D převodníků. Zpracování digitalizovaných signálů v časové a frekvenční oblasti.
3. Digitizéry, multifunkční měřicí moduly, osciloskopy.
4. Vstupní obvody měřicích přístrojů. Rušení a jeho potlačování.
5. Standardy pro programování systémů sběru dat (IEEE488.2, SCPI, VPnP, VISA, IVI, PXI, LXI, AXIe).
6. Vývojové systémy pro programování virtuálních přístrojů (C/C++, LabVIEW, VEE, Matlab/Simulink). Virtuální přístroje pracující pod RTOS (RTX, LV/LW Real Time).
7. Začlenění VI do počítačové sítě. API pro komunikační protokoly v OS Unix resp. Windows.
8. Synchronizace měření. Synchronizace v rozsáhlých a distribuovaných systémech. Protokoly NTP a PTP.
9. Generátory analogových, digitálních a speciálních signálů.
10. Spektrální a vektorový analyzátor, princip, realizace, využití.
11. Koherentní detekce, synchronní detektory. Vektorvoltmetry, měřiče impedance.
12. Měření výkonu a spotřeby elektrické energie. Elektronické zátěže, analyzátory výkonu.
13. Etalony elektrických veličin. Kvantový Hallův jev.
14. Etalonáž času.

Exercises outline:

Laboratorní cvičení se v první části věnují vývojovým SW prostředkům, v druhé části je řešena samostatná úloha na vybrané téma z oblasti programování DAQ systémů. Součástí laboratorních cvičení bude samostatný projekt, zakončený prezentací a krátkou zprávou. Podmínkou zápočtu bude úspěšná obhajoba tohoto projektu.

Literature:

R. B. Northop, Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press 2014.
(Kniha není vyprodána, zajistíme do knihovny, starší vydání jsou volně dostupná na Internetu.)

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR5_2016 Cybernetics and Robotics PV 2
MPKYR1_2016 Robotics PV 3
MPKYR2_2016 Sensors and Instrumentation PO 2
MPKYR3_2016 Systems and Control PV 3
MPKYR4_2016 Aerospace Systems PV 3


Page updated 1.12.2023 17:51:22, semester: L/2022-3, L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)