Popis předmětu - B2B32PPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32PPS Plánování a provozování sítí
Role:P, PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vodrážka J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Holeček J., Vodrážka J. Kreditů:4
Cvičící:Holeček J., Vodrážka J. Semestr:L

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz

Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Znalosti telekomunikačních systémů jsou rozvíjeny v modelových úlohách zaměřených na návrh vybraných částí telekomunikační sítě. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Obsah:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Znalosti telekomunikačních systémů jsou rozvíjeny v modelových úlohách zaměřených na návrh vybraných částí telekomunikační sítě. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Definice základních pojmů. Vývoj telekomunikací.
2. Liberalizace telekomunikačního trhu.
3. Telekomunikační legislativa - státní správa v telekomunikacích.
4. Telekomunikační legislativa - regulace v telekomunikacích.
5. Telekomunikační legislativa - normalizace v telekomunikacích
6. Řízení telekomunikačních sítí a služeb.
7. Vybrané procesní rámce.
8. Návrh telekomunikačních sítí - optimalizace topologie a matice provozních zájmů.
9. Páteřní přenosové sítě. Základy dimenzování.
10. Mobilní backhaul - plánování a rozvoj
11. Pondělní výuka
12. Plánování telekomunikačních sítí - plány přenosových parametrů.
13. Hodnocení kvality telefonního přenosu pomocí E-modelu
14. Aktuální otázky. Závěr.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání prezentace.
2. Projekční činnost v telekomunikacích
3. Struktura a aktivity telekomunikačního provozovatele.
4. Procesní řízení - úvod do problematiky.
5. Modelování podnikových procesů.
6. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace I.
7. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace II.
8. Návrh topologie sítě + zadání projektu.
9. Návrh telekomunikačních sítí - matice provozních zájmů.
10. Konzultace k projektu.
11. Pondělní výuka
12. Plánování telekomunikačních sítí - plány přenosových parametrů.
13. Praktické výpočty přenosových parametrů na základě E-modelu.
14. Rezervní cvičení. Zápočet.

Literatura:

[1] Podklady pro přednášky [online:http://moodle.fel.cvut.cz]
[2] Green, H.J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. 768 s. ISBN 0-07-145222-2
[3] Schoening, H.M.: Business Management of Telecommunications. 1. vyd. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2005. 683 s. ISBN: 0-13-098388-8
[4] Jones, N.V.: Telecommunications Management. 1. vyd. College Station, TX, USA: Virtualbookworm.com Publishing, 2004. 300 s. ISBN 1-58939-619-7

Požadavky:

Znalost obsahu předmětů Datové sítě a Telekomunikační systémy a sítě

Klíčová slova:

Telekomunikace -Telekomunikační síť - Plánování - Návrh - Provozování - Telekomunikační služba - Podnikání - Legislativa - Telekomunikační zařízení - Infrastruktura podniku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 5
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 6


Stránka vytvořena 28.3.2023 17:50:13, semestry: Z/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)