Subject description - B1M15TVN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1M15TVN High Voltage Engineering
Roles:PZ Extent of teaching:2P+2L
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:Hlaváček J., Koller J. Credits:5
Tutors:Hlaváček J., Koller J. Semester:L

Web page:

http://moodle.fel.cvut.cz

Anotation:

Předmět seznamuje studenty s technikou vysokých napětí s ohledem na aplikace v elektroenergetice. Přináší poznatky o vysokonapěťových zkušebních zdrojích a seznamuje s možnostmi měření vysokých napětí a velkých proudů. Studentům dává informace o vlastnostech vysokonapěťových izolačních systémů a o metodách určování jejich stavu. Studují se jednotlivé druhy elektrických výbojů a uvádějí se možnosti jejich eliminace. Praktická cvičení jsou založena na měřeních v laboratoři vysokých napětí.

Course outlines:

1. Zkušební zdroje vysokých napětí
2. Měřicí vysokonapěťová technika
3. Napěťové zkoušky a jejich statistické vyhodnocování
4. Mechanizmy přeskoku v plynech, elektrické výboje
5. Mechanizmy přeskoku v pevných a kapalných izolantech
6. Výboje na rozhraní dielektrik a částečné výboje v izolaci
7. Nedestruktivní diagnostické metody izolačních systémů
8. Izolátory pro vysoké a velmi vysoké napětí
9. Návrh a konstrukce vysokonapěťových zařízení
10. Vliv nečistot a atmosférických podmínek na elektrickou pevnost
11. Přepětí, svodiče přepětí, koordinace izolace
12. Metody ochrany zařízení před atmosférickým přepětím
13. Přechodné jevy ve vinutí transformátorů a točivých strojů
14. Rezerva

Exercises outline:

1. Úvod, provozní a bezpečnostní řád laboratoře vysokých napětí
2. Kalibrace a měření při vysokých napětích
3. Měření dynamických parametrů impulzních napěťových děličů
4. Měření přeskokového napětí U50 metodou "nahoru-dolů"
5. Vliv bariér a polaritního jevu na elektrickou pevnost v nehomogenním poli
6. Měření rázové charakteristiky izolátoru
7. Klouzavé výboje po povrchu průchodek
8. Vliv tvaru elektrod na přeskokové napětí ve vzduchu
9. Měření ferorezonance
10. Rozložení napětí ve vinutí transformátoru
11. Měření částečných výbojů
12. Exkurze
13. Zápočet, kontrola laboratorních úloh

Literature:

[1] Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982
[2] Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000
www.powerwiki.cz

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPEEM1_2018 Electrical Drives PZ 2
MPEEM3_2018 Technological Systems PZ 2
MPEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 2


Page updated 23.7.2024 17:51:35, semester: Z,L/2023-4, Z,L/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)