Popis předmětu - BE5B15MAA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B15MAA Mathematical Applications
Role:P Rozsah výuky:0P+4C
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kyncl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kyncl J., Vencovský V., Vítek S. Kreditů:4
Cvičící:Kyncl J., Vencovský V., Vítek S. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn

Anotace:

The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in electrical engineering. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and mathematical model assessment.

Osnovy přednášek:

1. Introduction into Matlab: command prompt and expressions, variables, lists, vectors, matrices, basic operations, complex numbers, basic plotting and graph manipulations, using files
2. Signal processing in Matlab 1: data visualization, filtering, spectral analysis.
3. Signal processing in Matlab 2: convolution, image processing
4. Functions in Matlab 1: control flow statements (conditions, loops, switches), debugging, user defined functions
5. Functions in Matlab 2: advanced functions in Matlab, graphical user interfaces
6. Introduction into Simulink: basic blocks, wiring techniques, examples
7. Introduction into Wolfram Mathematica: basic syntax, help, variables, complex numbers, basic plotting and graph manipulations
8. Principles of procedural, functional and pattern-oriented programming
9. Functions in Mathematica: Blank, Set, SetDelayed, Module
10. Functions in Mathematica: piecewise functions, overloaded functions, tracing the evaluation of functions
11. Creation and manipulation of Lists, functions and Lists: Table, Part, Map, Apply
12. Using Nest and NestList for numerical algorithms, Euler and Runge-Kutta method
13. Examples of advanced use of Mathematica
14. Test

Osnovy cvičení:

1. Introduction into Matlab: command prompt and expressions, variables, lists, vectors, matrices, basic operations, complex numbers, basic plotting and graph manipulations, using files
2. Signal processing in Matlab 1: data visualization, filtering, spectral analysis.
3. Signal processing in Matlab 2: convolution, image processing
4. Functions in Matlab 1: control flow statements (conditions, loops, switches), debugging, user defined functions
5. Functions in Matlab 2: advanced functions in Matlab, graphical user interfaces
6. Introduction into Simulink: basic blocks, wiring techniques, examples
7. Introduction into Wolfram Mathematica: basic syntax, help, variables, complex numbers, basic plotting and graph manipulations
8. Principles of procedural, functional and pattern-oriented programming
9. Functions in Mathematica: Blank, Set, SetDelayed, Module
10. Functions in Mathematica: piecewise functions, overloaded functions, tracing the evaluation of functions
11. Creation and manipulation of Lists, functions and Lists: Table, Part, Map, Apply
12. Using Nest and NestList for numerical algorithms, Euler and Runge-Kutta method
13. Examples of advanced use of Mathematica
14. Test

Literatura:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 2
BPEECS_2018 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 6.2.2023 17:50:41, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)