Subject description - BBAP15

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
BBAP15 Bachelor thesis
Roles:P Extent of teaching:15s
Department:13000 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:15
Tutors:  Semester:L,Z

Web page:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/bakalarska-prace

Anotation:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Course outlines:

Exercises outline:

Literature:

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2016 Common courses P 6
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 6
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 6
BPEEM_BO_2018 Common courses P 6
BPOES_2020 Common courses P 6
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 6
BPEEM_BO_2016 Common courses P 6
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 6


Page updated 15.6.2024 17:51:22, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)