Popis předmětu - B6B36TS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36TS1 Testování softwaru
Role:PZ, P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Bureš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bureš M., Frajták K. Kreditů:5
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36TS1

Anotace:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací strategie včetně základů plánování testů. Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalosti základní terminologie z oblasti zajištění kvality software, osvojení si základních principů vedoucích k větší kvalitě a efektivitě práce v softwarovém vývoji a získání praktických dovedností přípravy manuálních, jednotkových a automatických testů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb
2. Techniky pro návrh testovacích scénářů: kombinace vstupů
3. Techniky pro návrh testovacích scénářů: průchody programem
4. Techniky pro návrh testovacích scénářů: životní cyklus datových objektů
5. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování
6. Jednotkové testy: JUnit
7. Jednotkové testy: TestNG
8. Metody návrhu jednotkových testů a jejich návrhové vzory. Použití Test Doubles.
9. Úvod do automatického testování, přehled technologií
10. Principy efektivního návrhu a údržby automatických testů. Zátěžové testování.
11. Testovací strategie, prioritizace a návrh intenzity testů
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Zvaná přednáška - hosté z praxe
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura. Testovací scénář, report chyby.
2. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, CD/C, MCC, MC/DC
3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing
4. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů
5. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - životní cyklus datových objektů
6. Jednotkové testování: syntaxe JUnit
7. Jednotkové testování: syntaxe TestNG
8. Návrhové vzory pro jednotkové testy, použití stub, fake, spy, mock-up objektů. Spouštěcí plán jednotkových testů.
9. Automatické funkční testy 1
10. Automatické funkční testy 2
11. Zátěžové testy
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Prezentace semestrálních prací
14. Rezerva

Literatura:

Povinná literatura: International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007 Doporučená literatura: Ron Patton, Testování softwaru. Computer press 2002.

Požadavky:

Nejsou

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI3_2018 Software PZ 4
BPSIT Před zařazením do oboru P 2
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 2
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 2
BPSIT3_2021 Business informatics P 2
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 2
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 2


Stránka vytvořena 21.5.2024 12:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)