Popis předmětu - B6B39ZWA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B39ZWA Základy webových aplikací
Role:P Rozsah výuky:2P+2C+3D
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Klíma M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Klíma M. Kreditů:5
Cvičící:Klíma M., Mudra M., Ulianov E., Vlach Z., Žára O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/B6B39ZWA

Anotace:

Předmět je zaměřen na základní dovednosti tvorby a údržby webových prezentací. Skládá se z části návrhu struktury webové prezentace (HTLM), grafického návrhu (CSS) a dynamiky na straně klienta (Javascript). Následuje serverová část aplikace v jazyce PHP 7, kde se absolventi naučí zpracovávat formuláře a vytvořit jednoduchou webovou aplikaci. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty vytvářet a udržovat webové prezentace určené na všechny typy cílových zařízení. Webové prezentace budou jak statické ve formě HTML, tak dynamické, tj. využívající generátory webových stránek na straně serveru. Studenti se naučí zpracovávat data přijaté přes webové rozhraní a reagovat na přijaté požadavky odpovídajícím způsobem. Předmět je přípravou pro pokračující předměty, které prohlubují znalosti jednotlivých technologií.

Obsah:

Studenti se naučí naprogramovat kompletní webovou aplikaci jako je například obrázková galerie. Budou schopni ověřit identitu uživatele, dynamicky vygenerovat správný obsah a tento ve webovém prostředí upravovat.

Osnovy přednášek:

1. Základy Internetu a Webu, protokol HTTP
2. HTML
3. Tvorba formulářů
4. CSS úvod
5. CSS layout, responzivita,
6. JS úvod, formuláře
7. JS DOM, XHR
8. Jazyk PHP: syntaxe, modularizace
9. Životní cyklus formuláře
10. Udržení stavu aplikace (cookies, session)
11. Práce se soubory, serializační formáty
12. Autentizace a autorizace
13. MVC, architektura
14. Frameworky

Osnovy cvičení:

1. Komunikační protokoly
2. Jazyk HTML
3. Formuláře
4. Kaskádní styly - CSS I 5. Kaskádní styly - CSS II
6. Javascript I 7. Javascript II
8. Jazyk PHP
9. Obsluha formulářů na serveru
10. Sessions a stav aplikace
11. Soubory a persistence
12. Přihlašování, autorizace
13. MVC
14. Odevzdávání sem. práce

Literatura:

Ponořme se do HTML5, Mark Pilgrim, CZ.NIC 2017 HTML5 a CSS3, Brian P. Hogan, 2013 PHP 7: Praktický průvodce nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web, David Sklar, Zoner Press 2018 Další metriály a online zdroje budou zveřejněny společně s přednáškami.

Požadavky:

Žádné.

Klíčová slova:

HTML, CSS, Javascript, PHP 7

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 1
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 1
BPSIT3_2021 Business informatics P 1
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 1
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 1
BPSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 21.5.2024 14:51:04, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)