Popis předmětu - B6B39ZMT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby
Role:P Rozsah výuky:4P+4L+2D
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Berka R. Zakončení:KZ
Přednášející:Berka R., Rund F. Kreditů:3
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39ZMT

Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu. Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům studijního programu základní informace z oblasti pořizování a zpracování multimediálního obsahu tak, aby bylo dosaženo jednotné úrovně znalostí v této oblasti napříč celým studijním programem.

Obsah:

Obsahem předmětu jsou 4 bloky přednášek, cvičení na nichž jsou ve stejný den prakticky ověřované odpřednášené postupy a vypracování samostatného projektu.

Osnovy přednášek:

1. Digitální obraz - barva, chromatický diagram, obrazové formáty, průhlednost, akvizice grafické informace (fotografování, rendering, montáž, 2D konstrukce, kresba).
2. Práce s digitálním obrazem - kompozice, konverze, grafické aplikace, programové nástroje a postupy.
3. Video - formáty pro video, kvalitativní parametry videa, kompozice videa, akvizice a přenos videa, kamera a její ovládací prvky.
4. Práce s videem - techniky střihu, základní pravidla střihové skladby, nástroje pro zpracování videa.
5. Zvuk - zvukový signál a jeho formy (digitální a analogová), formáty pro ukládání zvuku. Pojmy tón, barva tónu, rytmus, náběh, dozvuk. Akvizice zvuku, mikrofony a jejich charakteristika.
6. Práce se zvukem - zvuk jako signál vs. hudební komponenta vs. obecný zvuk, kompozice zvuku, programové a hardwarové nástroje pro práci se zvukem.
7. Grafický návrh - kompozice a formát, práce s barvami, písmo, rozbor designu hotových webových stránek.
8. Síťové a webové technologie - podpora pro prezentaci multimediálního obsahu ze strany webových technologií, síťové přenosy videa: řetězec pro video streaming, protokoly pro streaming, servery a jejich možnosti.

Osnovy cvičení:

1. Snímání fotografie. Rozlišení, šum, světlo, hloubka ostrosti. Práce v terénu.
2. Zpracování digitálního obrazu. Kompozice, úpravy barev, retuš. Práce v počítačové učebně.
3. Snímání videa. Kamera a její nastavení. Pravidlo osy, technika záběru. Práce v terénu.
4. Zpracování videa. Střihové operace a jejich výběr, transformace videoklipu (translace, rotace, změna měřítka). Kompozice videa. Práce v počítačové učebně.
5. Snímání zvuku. Mikrofon a záznamové zařízení. Technika snímání jedno a vícekanálového zvuku. Práce v terénu.
6. Zpracování zvuku. Filtrace, šum, ruch. Editace zvukového signálu a kompozice více zvukových signálů. Práce v počítačové učebně.
7. Zpracování grafického návrhu. Využití materiálu z předchozích cvičení. Práce v počítačové učebně.
8. Realizace grafického návrhu. Využití zpracovaného materiálu a jeho zakomponování do designu webové stránky.

Literatura:

Povinná literatura:
1. Žára a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press Brno, 2004, ISBN: 80-251-0454-0.
Doporučená literatura: Manuály a tutoriály ke grafickým aplikacím Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Sony Vegas, GIMP, Audacity dostupné na internetu. Viz příklady odkazů: - GIMP: http://www.linuxsoft.cz/gimp/ - Adobe Premiere: http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/ - Adobe Photoshop: http://www.tutoriarts.cz/tutorialy/photoshop-13

Požadavky:

Předmět je vstupním přehledovým kurzem a nepředpokládá žádné teoretické znalosti z oboru. Vítána je zkušenost s některými programy z oblasti editace rastrových obrázků nebo zpracování videa.

Poznámka:

Předmět probíhá formou blokové výuky po dobu 4 týdnů. 4p+4L+2d

Klíčová slova:

editace videa, editace zvuku, editace digitálního obrazu, multimediální datové formáty

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru P 1
BPSIT4_2021 Technologie internetu věcí P 1
BPSIT3_2021 Business informatics P 1
BPSIT2_2021 Technologie pro multimédia a virtuální realitu P 1
BPSIT1_2021 Enterprise systémy P 1
BPSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 21.5.2024 14:51:04, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)