Popis předmětu - A8B01CAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy
Role:PO Rozsah výuky:1P+1C
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8B01CAS

Anotace:

PŘEDMĚT BYL Z VYŠŠÍ MOCI UKONČEN a převeden pod jinou katedru s jiným garantem a vyučujícím. Cílem předmětu je seznámení studentů se základy promyšlené a efektivní práce v prostředí počítačových algebraických systemů (PAS) Maple, Matlab a Mathematica. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika - Calculus 1 a Lineární algebra. Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití CAS je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B01CAS

Cíle studia:

Viz anotace.

Osnovy přednášek:

Prolíná se s osnovou cvičení.

Osnovy cvičení:

1. Systém Maple: Úvod, ovládání,
2. Základní dovednosti - úpravy výrazů, polynomy.
3. Diferenciální a integrální počet: příkazy pro calculus, úpravy výrazů.
4. Aplikace diferenciálního počtu.
5. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
6. Aplikace integrálního počtu.
7. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
8. Lineární algebra: Matice, operace s maticemi, determinanty, inverzní matice, vlastní čísla.
9. Soustavy lineárních rovnic: symbolické a numerické řešení.
10. Systém MatLab: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
11. Datové struktury a jejich efektivní použití.
12. Systém Mathematica: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
13. Tipy a triky .
14. Samostatná práce s konzultacemi, řešení příkladů.
Domluva zápočtové práce.

Literatura:

[1] Maple User Manuals and Programming Guides, Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc., pravěk až současnost. (elektronické verze jsou také součástí helpu v instalaci programu) http://www.maplesoft.com/documentation_center/
[2] Wolfram Language & System Documentation Center https://reference.wolfram.com/
[3] MATLAB® Help and Documentation https://www.mathworks.com/help/matlab/
[4] Elektronické studijní materiály (programové moduly, worksheety, ap.) - dostupné v průběhu semestru.
[5] Video ukázky/návody/instruktáže - dostupné na neveřejném kanále FEL YouTube AN.

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce.

Klíčová slova:

CAS, PAS, Maple, Mathemaica, MatLab

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru PO 1


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)