Popis předmětu - XP17MVP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP17MVP Metodika vědecké práce
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13117 Jazyk výuky:
Garanti:Vítek S. Zakončení:ZK
Přednášející:Civínová Z., Morysková M., Polívka M., Tichá L., Vítek S. Kreditů:0
Cvičící:Civínová Z., Morysková M., Polívka M., Tichá L., Vítek S. Semestr:Z

Webová stránka:

http://www.elmag.org

Anotace:

Předmět pomůže studentům najít základní informace o tom, jak přispět k rozvoji vědy a ke své zdárné vědecké kariéře. V LS 2019/20 bude výuka realizována formou kontaktního kurzu organizovaném Ústřední Knihovnou ČVUT v rozsahu 10 lekcí a samostatné práce. Podrobnosti: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/vyuka/kurz-pro-doktorandy

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP17MVP.

Cíle studia:

Vybavit studenty vědomostmi a návyky, jejichž řemeslné zvládnutí je nutnou podmínkou pro práci vědce.

Osnovy přednášek:

1. Metodika vědecké práce.
2. Jak dosáhnout a udržet vlastní konkurenceschopnost mezi vědeckými pracovníky
3. Informační zdroje - knihovny, internet. Rešerše.
4. Jak využívat a správně citovat práci jiných.
5. Jak napsat kvalitní časopisecký článek tak, aby mohl být akceptován.
6. Ochrana IP v ČR a EU - vynálezy, patenty, průmyslové a užitné vzory, licence.
7. Jak napsat grantovou přihlášku.

Osnovy cvičení:

- cvičení nejsou

Literatura:

Požadavky:

Základní znalost angličtiny.

Poznámka:

Předmět je doporučen všem studentům, zejména pak těm, jejichž školitel nebyl v posledních pěti letech autorem impaktované publikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 28.5.2024 14:51:00, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)